Kanai Farm – Mô hình trang trại tuần hoàn

Theo thống kê của Bộ NN và PTNN ngày 9.03.2018 thì 2,2 triệu ha đất nông nghiệp đang bị hủy hoại và ô nhiễm bởi phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, diệt cỏ… không đảm bảo cung cấp thực phẩm hữu cơ và an toàn cho sức khỏe. Trong khi đó thì Việt Nam lại có một tài nguyên khổng lồ để sản xuất phân bón hữu cơ đó là hàng năm có khoảng 184 triệu tấn phụ phẩm có thể sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ như chất thải từ chăn nuôi ước tính 85 triệu tấn, phế phẩm nông nghiệp 46 triệu tấn, rác thải sinh hoạt 22 triệu tấn… Nhưng đã không có chiến lược và giải pháp tái sử dụng hiệu quả. Trong khi, hàng năm cả nước sử dụng 26,7 triệu tấn phân hóa học với 13.423 sản phẩm thì phân hữu cơ chỉ có 2,5 triệu tấn và 713 sản phẩm.

Từ thực trạng trên, Công ty TNHH Nước và Môi trường Sài Gòn (SAWAEN) đã cùng chuyên gia người Mỹ là TS. Paul Olivier nghiên cứu, ứng dụng và hoàn thiện các quy trình nông nghiệp tuần hoàn cho hệ thống trang trại tại Đà Lạt từ năm 2018 thông qua việc tự sản xuất phân vi sinh, than sinh học, lên men thực phẩm, thuốc trừ sâu sinh học… để từ đó xây dựng nên thương hiệu Rau Vườn Bố Yêu và cung cấp trực tiếp nông sản, thực phẩm đảm bảo tươi ngon, chất lượng, không thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, không kháng sinh, chất tăng trọng… không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn giảm đáng kể giá thành sản phẩm cũng như bảo vệ môi trường cho cộng đồng, sức khỏe cho người nông dân.

From Seeds to Tables

6 tháng nay những hộ nông dân hợp tác và Kanai farm thường xuyên phải đối diện với tình trạng lo lắng với việc cung