TRANG TRẠI VÀ HỢP TÁC

Vườn ươm và farm mẫu

Những trang trại trong hệ thống Kanai Farm là những vườn ươm, farm mẫu với quy trình vận hành đảm bảo chặt chẽ theo vòng tuần hoàn nông nghiệp bền vững: tái sử dụng toàn bộ phụ phẩm nông nghiệp, chăn nuôi trên đệm lót sinh học, tự sản xuất than sinh học (biochar) và phân vi sinh, không sử dụng không phân bón, thuốc trừ sâu hoá học, thuốc diệt cỏ; không thức ăn công nghiệp, kháng sinh, chất tăng trọng...

Trang trại Đại Ninh

Cũng thuộc Lâm Đồng, Đại Ninh lại là một trang trại "non nước hữu tình" khi được sở hữu lợi thế đất xốp bên cạnh hồ Đại Ninh với vùng đất bồi màu mỡ....

Hợp tác cùng nông dân

Từ những farm mẫu đã chuẩn hóa quy trình tuần hoàn khép kín, Kanai tiến hành nhân rộng mô hình với hình thức hợp tác với người nông dân với những tiêu chuẩn canh tác và đầu vào chặt chẽ, hướng đến canh tác nông nghiệp bền vững đồng thời tạo đầu ra cho bà con.

Trang trại Prenn

Là một trong những trang trại với địa hình, địa thế canh tác lý tưởng thuộc Huyện Đức Trọng, Prenn...

Trang trại Dran

Là một trong những trang trại với địa hình, địa thế canh tác lý tưởng thuộc Huyện Đơn Dương, Dran...

Trang trại Dran

Là một trong những trang trại với địa hình, địa thế canh tác lý tưởng thuộc Huyện Đơn Dương, Dran...

Toàn cảnh hệ thống trang trại tại Kanai Farm

Thu hoạch cà-rốt tại trang trại Kanai

Hình ảnh canh tác thực tế từ trang trại Kanai