From Seeds to Tables

6 tháng nay những hộ nông dân hợp tác và Kanai farm thường xuyên phải đối diện với tình trạng lo lắng với việc cung cấp rau giống phập phù từ các vườn ươm lớn.

Lúc đặt hàng 1000 cây rau giống cho hộ dân thì bắt lấy 3.000 cây, lúc đặt 5.000 cây thì chỉ giao 3.000 cây, có lúc đặt hàng 45 ngày thì vẫn chưa giao dù nông dân đã chuẩn bị đất sẵn… Trong khi, hầu hết là những hộ nông dân nhỏ nên họ lo lắng và bị động về thời gian, còn farm cũng khó chủ động về kế hoạch và cung ứng.

Do vậy, để ổn định cung ứng, giải quyết khó khăn của người nông dân và dễ dàng xen canh, gối vụ… thì tốt nhất là đầu tư luôn cái vườn ươm để vừa cung cấp rau giống cho hộ dân vừa đảm bảo luôn nguồn giống không biến đổi gene và do Kani farm trực tiếp kiểm soát cũng như gia tăng sản lượng nhanh chóng hơn.

Dây chuyền gieo hạt đã vào vị trí và bắt đầu hoạt động từ chiều nay, những khay rau giống sẽ sớm tới những hộ nông dân nhỏ của Kanai và cung cấp cho khách hàng của RVBY những nông sản và thực phẩm theo một quy trình tuần hoàn và khép kín từ khâu hạt giống cho đến phân bón vi sinh, thức ăn đầu vào… và góp phần cắt giảm chi phí đầu vào, ổn định giá đầu ra hợp lý.

From Seeds to Tables

6 tháng nay những hộ nông dân hợp tác và Kanai farm thường xuyên phải đối diện với tình trạng lo lắng với việc cung