From Seeds to Tables

6 tháng nay những hộ nông dân hợp tác và Kanai farm thường xuyên phải đối diện với tình trạng lo lắng với việc cung cấp rau giống phập phù từ các vườn ươm lớn. Lúc đặt hàng 1000 cây rau giống cho hộ dân thì bắt lấy 3.000 cây, lúc đặt 5.000 cây thì […]

Kanai Farm – Mô hình trang trại tuần hoàn

Theo thống kê của Bộ NN và PTNN ngày 9.03.2018 thì 2,2 triệu ha đất nông nghiệp đang bị hủy hoại và ô nhiễm bởi phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, diệt cỏ… không đảm bảo cung cấp thực phẩm hữu cơ và an toàn cho sức khỏe. Trong khi đó thì Việt […]